De tiende dag …

De tien dagen zitten er bijna op voor 2023. We hopen dat ze voor velen tot zegen geweest zijn.

In tegenstelling tot wat in de gebedsbundel staat is er op zaterdagavond geen online gebedstijd.

Er is wel een gebedsketting in Het Goede Boek in Leuven van 12:00 tot 18:30. Je bent welkom op gelijk welk tijdstip en kunt blijven zo lang je wilt.

Volgende week zaterdag is er wel nog een ‘dag van gebed’ van Kniel Jongeren (zie eerdere info).

Gedrukte gebedsbundel

De bundel met overdenkingen voor de tien dagen van gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren is klaar. De gedrukte versie wordt zoveel mogelijk via plaatselijke gemeenten verspreid. Alle info en ook de digitale versie vind je hier.

Als je de gedrukte versie graag wilt ontvangen, overleg dan binnen je gemeente en zorg dat er één bestelling voor je gemeente komt bij info@kniel.be. De boekjes zijn gratis, ook de verzending, maar je kunt natuurlijk een gift overwegen (richtlijn: 0,50 EUR per boekjes).

Gebedstiendaagse Hemelvaart-Pinksteren 2023

Neem je ook deel aan de gebedstiendaagse die loopt van 18 tot 28 mei 2023? Net zoals vorig jaar voorzien we verschillende materialen en activiteiten die hier te vinden (zullen) zijn.

Dit jaar ligt de focus op gebed als onderdeel van de zendingsopdracht die we als discipelen van onze Meester gekregen hebben.

Er wordt gewerkt aan een bundel met overdenkingen en gebedsonderwerpen voor elke dag. Deze zal in gedrukte vorm beschikbaar komen rond half april en waar mogelijk via de gemeentes verdeeld worden. Maar ze zal tegen die tijd ook hier op de website te vinden zijn.

Daarnaast wordt gewerkt aan preekschetsen voor de zondag na Hemelvaart en voor Pinksteren. Er is ook materiaal voor een jeugdavond.

Op Hemelvaart zal er een online gebedstijd zijn. Op maandag 22 mei organiseren we provinciale gebedsavonden en op zaterdag 27 mei zijn er plaatselijke gebedskettingen. Een overzicht hiervan volgt later.

Uiteraard kun je individueel deelnemen aan deze tiendaagse, maar kunt ook proberen het samen met enkele mensen te doen.

Ook als gemeente kun je bekijken of je in de loop van die tiendaagse een eigen initiatief rond gebed kunt nemen. Je kunt hierover eventueel de leiding van jouw gemeente aanspreken.