Dag van Gebed/gebedsketting (12u) van Kniel Jongeren op 16 september 2023

  • Wat: Gebedsketting Kniel Jongeren/”Bovenvertrek XL”, een dag waar we God samen spontaan (aan)bidden via gebed, het Woord en muziek.
  • Wanneer: Zaterdag 16 september 2023, 8u-20u. Kom gerust voor een kort of langer momentje, elk gebed is waardevol!
  • Waar: Stationstraat 27, VEG Sint-Niklaas
  • Extra: Graag inschrijven via https://forms.gle/uyXJjhprtyyAKtX66 of via QR code op de flyer hieronder. Kan je niet tijdig inschrijven: spontane bezoekers zijn ook altijd welkom :-).
  • Extra 2: Ben je muzikant? Neem gerust je muziekinstrument mee.
  • Extra 3: Eten en drinken zal voorzien worden, zie inschrijvingsformulier!

De tiende dag …

De tien dagen zitten er bijna op voor 2023. We hopen dat ze voor velen tot zegen geweest zijn.

In tegenstelling tot wat in de gebedsbundel staat is er op zaterdagavond geen online gebedstijd.

Er is wel een gebedsketting in Het Goede Boek in Leuven van 12:00 tot 18:30. Je bent welkom op gelijk welk tijdstip en kunt blijven zo lang je wilt.

Volgende week zaterdag is er wel nog een ‘dag van gebed’ van Kniel Jongeren (zie eerdere info).

Gedrukte gebedsbundel

De bundel met overdenkingen voor de tien dagen van gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren is klaar. De gedrukte versie wordt zoveel mogelijk via plaatselijke gemeenten verspreid. Alle info en ook de digitale versie vind je hier.

Als je de gedrukte versie graag wilt ontvangen, overleg dan binnen je gemeente en zorg dat er één bestelling voor je gemeente komt bij info@kniel.be. De boekjes zijn gratis, ook de verzending, maar je kunt natuurlijk een gift overwegen (richtlijn: 0,50 EUR per boekjes).