Online gebedsontmoetingen augustus-september 2020

De vakantie loopt ten einde. Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Nog meer dan andere jaren beseffen we hoe belangrijk het is een goede start te kunnen maken. En hoe belangrijk gebed dus is:

Als de HEER het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers (Ps.127)

Twee (elkaar aanvullende) online gebedssamenkomsten, telkens van 20:00 tot 21:00, die hiermee te maken hebben, staan voor de deur.

1. Maandag 31 augustus 2020 (org. Kniel)
Daarbij hebben we specifiek aandacht voor:

  • Goed en toegankelijk onderwijs, in België, maar ook in arme landen …
  • De overheid en plaatselijke schooldirecties, leerkrachten, zondagsschool …
  • De kinderen/jongeren, ouders (en grootouders) …

Iedereen is welkom op deze online samenkomst.

2. Zondag 20 september 2020 (org. Moeders in gebed)
Wereldwijd wordt jaarlijks op de 3e zondag van september ‘Bless our schools Sunday’ (BOSS) georganiseerd vanuit Moms in Prayer International.  Daarbij ligt de focus op

  • onderwijs (scholen, universiteiten, ministerie van onderwijs) en
  • kinderen, studenten, leerkrachten, docenten, …

Ook al richt Moeders in Gebed (MiG) zich voor haar gebedsgroepen op moeders, op deze online samenkomst wordt iedereen uitgenodigd.