De tiende dag …

De tien dagen zitten er bijna op voor 2023. We hopen dat ze voor velen tot zegen geweest zijn.

In tegenstelling tot wat in de gebedsbundel staat is er op zaterdagavond geen online gebedstijd.

Er is wel een gebedsketting in Het Goede Boek in Leuven van 12:00 tot 18:30. Je bent welkom op gelijk welk tijdstip en kunt blijven zo lang je wilt.

Volgende week zaterdag is er wel nog een ‘dag van gebed’ van Kniel Jongeren (zie eerdere info).