Hulpmiddelen en downloads

Hoe kun je een uur bidden?

Prediking over gebed door Gie Vleugels (Psalm 13): ‘bidden is naar Hem gaan met jouw gedacht en terugkeren met het zijne.’ Hoe bidden de bidder verandert.


‘Gebed in de gemeente” (Corneel Crezee). Deze prediking stimuleert om met gebed en gebedstrio’s aan de slag te gaan (uitgeschreven tekst).


Gebed kan je kerk veranderen. Toerustingsavond met Theo van den Heuvel (25 april 2021).