Wat is Kniel?

Kniel is de gebedsbeweging van Indekerk, het samenwerkingsverband van ECV, VEG en Vianova.

Kniel heeft enkele uitgangspunten:

 • Achter God blijven
 • Hij voegt toe
 • Mensen tot een diepere ontmoeting met God brengen
 • Alle mensen hebben Jezus Christus nodig
 • Groei van een gebedsbeweging in Vlaanderen

Knielt bundelt een aantal initiatieven:

 • Gebedscoördinatoren helpen aanstellen en regelmatig samenbrengen
 • Gebedsmomenten organiseren
  – Avond van gebed (nationaal)
  – Het Bovenvertrek (regionaal)
  – Gebedskamer familiedag
 • Onderwijs en vorming geven
  – 2 gebedsweekenden
  – Bijbelstudies aanbieden over gebed
 • Gebedsondersteuning aanbieden via toerusting van plaatselijke gebedscoördinatoren
  – Bidstonden met leiding gemeenten organiseren
  – Bidstonden van gemeenten helpen opstarten/impulsen geven
  – Bidden voor strategische gebedspunten van gemeenten
  – Gebedsruimten van gemeenten helpen inrichten
 • Gebedsinitiatieven in de kijker zetten/ondersteunen
 • Participeren in  gebedsplatform Vlaanderen, met initiatieven als
  – Gebedsweek en -maand
  – Provinciale en nationale gebedsavonden
  – Gebedstiendaagse tussen Hemelvaart en Pinksteren

Kniel neemt, samen met andere gebedsinitiatieven zoals gebedsnetwerk.be (VVP), Mahabba, Moeders in gebed, Sofa en zo…, deel aan het gebedsplatform van EAV.