Tien dagen van gebed 2024

Van Hemelvaart tot Pinksteren (9 tot 19 mei 2024) vindt voor de vijfde keer de Tien dagen van gebed plaats.

Zoals de eerste leerlingen van Jezus tijd namen om te bidden in afwachting van de komst van de Heilige Geest, zo geven ook wij meer aandacht aan gebed in deze periode. Wist je dat vergelijkbare initiatieven bestaan in meer dan 100 landen?

Ook dit jaar biedt Kniel een bundel aan met tien overdenkingen waar je persoonlijk mee aan de slag kunt gaan. Bekijk de bundel digitaal, of spreek in je kerk af om een aantal gedrukte exemplaren te bestellen via info@kniel.be. De bundel is gratis, maar overweeg a.u.b. een gift. Dat kan op de rekening van Indekerk vzw: BE22 0017 6887 7347 met vermelding ‘gift Kniel’.

Op Hemelvaart zal er om 20:00 een online gebedsavond zijn via de zoomlink van GewoonBidden.be.

Daarnaast kun je deze tien dagen ook aangrijpen om als kerk meer te doen rond gebed. Misschien kunnen deze tips je inspireren.

  • Organiseer een themadienst rond gebed voorafgaand aan de tiendaagse. Besteed daarbij zeker ook aandacht aan zondagsschool en jeugdwerk. Stimuleer mensen ook hier nadien in het gezin over te spreken.
  • Beleg op voorhand een ontmoeting om samen te bespreken hoe je de tien dagen aanpakt.
  • Spreek met elkaar een vijftal onderwerpen af om als kerk samen voor te bidden (noteer ze ev. op de achterkant van de bundel). Vergeet niet om later ook eens te kijken wat het uitgewerkt heeft.
  • Spreek af voor gebedsavonden online of op locatie. Met wat de bundel voor die dag aanreikt heb je meteen een goede start. Misschien is het mogelijk elke dag samen te bidden. Er kan telkens iemand anders de leiding nemen. Misschien willen mensen hun huis een avond openstellen…
  • Je kunt een thema kiezen voor een bepaalde avond: de tieners, een zendingsavond … Of maak een gebedswandeling door jouw wijk, wees creatief. 
  • Organiseer in de loop van de tien dagen een dag van vasten en gebed.
  • Verzorg een Bijbelstudie over gebed met aansluitend een gebedstijd.
  • Zorg voor een zakje met namen van gemeenteleden en een zakje met namen van kinderen en jongeren. Ieder kiest uit elk zakje een naam uit om voor te bidden tijdens de tien dagen. – Het kan een aanleiding zijn voor een gesprek met jongeren…
  • Organiseer een jeugdavond rond gebed; je kunt daarbij gebruik maken van dit materiaal.
  • Gebruik deze handreikingen voor een prediking over gebed.

De kracht van gebed kan zomaar zichtbaar worden als je concrete stappen gaat zetten om te bidden.

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efeze 3:20-21)