Gedrukte gebedsbundel

De bundel met overdenkingen voor de tien dagen van gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren is klaar. De gedrukte versie wordt zoveel mogelijk via plaatselijke gemeenten verspreid. Alle info en ook de digitale versie vind je hier.

Als je de gedrukte versie graag wilt ontvangen, overleg dan binnen je gemeente en zorg dat er één bestelling voor je gemeente komt bij info@kniel.be. De boekjes zijn gratis, ook de verzending, maar je kunt natuurlijk een gift overwegen (richtlijn: 0,50 EUR per boekjes).

Ontmoetingsdag voor gebedscoördinatoren op 17 oktober 2020

Op 17 oktober 2020 organiseert Kniel een ontmoetingsdag voor gebedscoördinatoren en anderen die gebed een warm hart toedragen. We willen deze ontmoeting ‘coronaproof’ houden.

Ken jij nog mensen die hierin willen groeien en toegerust worden? Nodig hen dan zeker uit om mee te komen naar deze boeiende dag i.v.m. gebed.

De dag gaat door in het gebouw van VEG Willebroek, dr. Persoonslaan 22, 2830 Willeboek, van 10:00 tot 15:00.

Naast plenaire tijd en ontmoeting per provincie zullen er ook drie workshops zijn die 2x aangeboden worden. Deze zijn:

  • ‘Best practices voor gebedscoördinatoren’ (Wim Moreels)
  • ‘Gebeds FAQ’ (een panel met David Buntinx als moderator)
  • ‘Hongeren naar God d.m.v. vasten en gebed’ (Martin Symons)

Omwille van de praktische organisatie en met het oog op coronamaatregelen is het noodzakelijk voor 15 oktober in te schrijven via https://indekerk.be/ontmoeting-gebedscoordinatoren/ (klik op ‘Inschrijvingen open’).

OPGELET: elke persoon dient apart in te schrijven. Na 15 oktober kan niemand meer toegelaten worden.

De locatie biedt mogelijkheid om 50 mensen te ontvangen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Gelieve zelf een lunch mee te brengen.

We zien er naar uit om jullie te ontmoeten.

Online gebedsontmoetingen augustus-september 2020

De vakantie loopt ten einde. Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Nog meer dan andere jaren beseffen we hoe belangrijk het is een goede start te kunnen maken. En hoe belangrijk gebed dus is:

Als de HEER het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers (Ps.127)

Twee (elkaar aanvullende) online gebedssamenkomsten, telkens van 20:00 tot 21:00, die hiermee te maken hebben, staan voor de deur.

1. Maandag 31 augustus 2020 (org. Kniel)
Daarbij hebben we specifiek aandacht voor:

  • Goed en toegankelijk onderwijs, in België, maar ook in arme landen …
  • De overheid en plaatselijke schooldirecties, leerkrachten, zondagsschool …
  • De kinderen/jongeren, ouders (en grootouders) …

Iedereen is welkom op deze online samenkomst.

2. Zondag 20 september 2020 (org. Moeders in gebed)
Wereldwijd wordt jaarlijks op de 3e zondag van september ‘Bless our schools Sunday’ (BOSS) georganiseerd vanuit Moms in Prayer International.  Daarbij ligt de focus op

  • onderwijs (scholen, universiteiten, ministerie van onderwijs) en
  • kinderen, studenten, leerkrachten, docenten, …

Ook al richt Moeders in Gebed (MiG) zich voor haar gebedsgroepen op moeders, op deze online samenkomst wordt iedereen uitgenodigd.